Günlük İlham

Her gün bir yerden göçmek ne iyi Her gün bir yere konmak ne güzel. Bulanmadan, donmadan akmak ne hoş. Dünle beraber gitti cancağzım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Mevlana Benim de gönlümden birkaç dize koptu bugün. Bana ilham oldu. Size de dokunur mu? Yaşamak şimdi, İyileşmek şimdi, Düne çevirirsem […]